Al begyndelse er svær

10. September 2019Skal man være klimatosse for at kunne arbejde med bæredygtighed og er det virkelig den rigtige vej at gå

Overvældet af klimaet

Bæredygtighed og samfundsansvar er to meget vigtige ord, som hele tiden bliver slynget rundt, især i medierne og nogen vil nok synes der er gået lidt for meget Klimatosse i det.

Når man som virksomhed og ganske sikkert også som privatperson, begynder at kigge på hvad bæredygtighed og samfundsansvar egentlig er, så kan det godt føles lidt overvældende. Polerne smelter, vi skal ikke spise kød og det der med at flyve er vist heller ikke så godt. Vores tøj bliver produceret under forhold vi helst ikke vil vide noget om og derudover så er der alt for meget plastik i havene og der hele er faktisk vores egen skyld.


Brundtland rapporten

Helt tilbage i start firserne, begyndte der at blive sat spørgsmålstegn til om hensynet til miljøet også kunne hænge sammenmed og ønsket om udvikling og i 1983 besluttede FN faktisk at nedsætte en Verdenskommission for miljø og udvikling. I 1987 kom så det vi i dag kender som Brundtland rapporten om Miljø og Udvikling og heri fastslås det, at den nuværende udvikling på både naturen og menneskelivet var uacceptabel og ikke-bæredygtig.


På samme tid blev bæredygtighed herefter defineret som:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare"

Dermed er der reelt gået 30 år og derfor er det blevet omend endnu mere vigtigt, at vi til stadighed for sat fokus på udviklingen af de bæredygtige forandringer.


Kig fremad

Det er altid klogt at kigge tilbage, men vi kan desværre ikke ændre på vores fortid, vi kan til gengæld være med til at ændre fremtiden. Med FN's 17 Verdensmål som trådte i kraft 1. Januar 2016, blev målet sat og der komet ambitiøst styringsredskab som frem til 2030 skal sætte kursen for en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

Verdensmålene forpligter alle FN's 193 medlemslande til at fortsætte den bæredygtige udvikling og konkret med fokus på at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed, stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.


Så når vi kigger fremad, så er der stadigvæk nok at arbejde med også selvom Brundtland rapporten hjalp os et stykke af vejen. Den største udfordring er ikke at drukne i hvad man SKAL og hvad man KAN, men at arbejde målbevidst og fremadrettet på at sikre en langt større bæredygtig udvikling som både gør godt og samtidig sikrer vores alle sammens overlevelse.


"Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed, ingen vækst" ​ (Steen Hildebrandt)