ER DINE CSR INITIATIVER OGSÅ LIDT MUDREDE?

01 november 2019Vidste du, at 60% af befolkningen har svært ved at gennemskue en virksomheds CSR initiativer på trods af, at hele 90% er villige til at købe en virksomheds produkt, hvis omdømmet primært er drevet af CSR?

Hellere leve i skjul end på forsiden af aviserne

Ofte oplever vi, at rigtig mange virksomheder ikke bruger deres CSR initiativer i deres generelle storytelling. Det kan der være mange gode grunde til. En af dem kan være, at virksomhedens initiativer ikke er klart definerede internt, og det derfor bliver temmelig svært at gøre forståeligt for interessenter udenfor virksomheden. Det kan også være, at virksomheden ikke synes, det er interessant for køberen. Enten fordi det har virksomheden jo altid gjort eller fordi ens værdier er så grundlæggende, at man ikke tænker over det i hverdagen. Men størstedelen af de virksomheder, vi møder, bruger ikke CSR eller bæredygtighed i deres branding, fordi de som oftest er usikre på deres valg og dermed også fravalg. Virksomhederne ønsker ikke at ”skilte” med deres bæredygtighed. Hellere leve lidt i det skjulte end risikere at havne i en shitstorm. Og endelig er mange også af den holdning, at hvis de ikke ”redder verden” fra day one, hvorfor så fortælle om det.


Valg og fravalg

Bæredygtighed, CSR, verdensmål osv. handler ikke kun om tilvalg men i allerhøjeste grad også om fravalg. Virksomhedernes CSR initiativer vil først stå skarpt i det øjeblik, man som virksomhed også er bevidst om sine fravalg, og hvorfor det er fravalg. Skal man som tekstilvirksomhed eksempelvis vælge økologisk bomuld frem for BCI bomuld eller Cotton made in Africa og er verdensmål 7 Bæredygtig energi bedre end verdensmål 2 Stop sult? Mange af de virksomheder, som vi snakker med har ikke ressourcerne internt til at arbejde i dybden med mulighederne. Det giver et relativt spinkelt grundlag for at vurdere tilvalg og bestemt også fravalg og mange vælger at forholde sig mere eller mindre passivt indtil en kunde, bruger eller samarbejdspartner efterspørger noget bestemt. Ikke nok med, at virksomheden som oftest så er på bagkant med markedets generelle udvikling, når man venter på en konkret forespørgsel, men virksomheden har heller ikke bevidst valgt, hvorfor de går den ene vej frem for den anden. Og det afspejler sig, når virksomhedens bæredygtige initiativer skal kommunikeres og bruges som et aktiv i branding strategien.


Bæredygtighed og branding er både og

Noget af det allervigtigste, når vi snakker bæredygtighed og branding er, at det aldrig bliver enten eller. Klar kommunikation og tydelig fokus på bæredygtighed i ens brandingstrategi kræver grundighed og indsigt i ens valg, langt inden man begynder at bruge det konstruktivt i den eksterne kommunikation. Ofte ser vi virksomheder, som påbegynder kommunikationen, inden der er fuldstændig styr på valgene, og det gør kommunikationen overfladisk og banal. På den anden side møder vi også de virksomheder, som har brugt rigtig mange ressourcer på at få styr på den del af isbjerget, som befinder sig under vandoverfladen, men som så fuldstændig glemmer at bruge det i virksomhedens brandbuilding eller aldrig rigtig ”føler sig klar” til det.

​Derfor beskæftiger vi os med ”hele” isbjerget. Vi stiller spørgsmålene og laver researchen, og sikrer os, at alt det, som gemmer sig under overfladen bliver italesat og prioriteret i forhold til, hvor virksomheden allerede har sit fokus i dag. Er det produktet som skal gennemtænkes, produktionen eller noget tredje. Vi sikrer, at de valg og fravalg, som træffes er velovervejede og skarpe, inden de bruges i storytellingen. Kun på den måde kan vi være sikre på, at befolkningen og dermed kunderne forstår virksomhedernes CSR initiativer.